Syndicate content
2018-12-06 19:00
...mesterkéletlen és egyszerű... Epiktétosz 3,22,88   „Visszatérni az egyszerűséghez. Ez az egyetlen esélyünk.” – ki ezt mondja, nem Epiktétosz követője, nem is filozófus, hanem formatervező:...
2017-02-13 16:10
Jelen kötet egy évvel a neves esztéta és irodalomtörténész Poszler György halála után, 2016-ban jelent meg. A kötet a szerző eddig nem publikált esszéit tartalmazza, melyek éles lényeglát...
2016-05-28 06:48
A könyv 2000-ben jelent meg először, angolul Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism címmel, azóta lefordították lengyel, ukrán, fehérorosz és kínai nyelvre. Ewa M. Thompson, a houstoni Rice Egyetem professzora arra...
2016-05-15 12:07
Lépni valami felé, valami más, tőlünk idegen és ismeretlen felé. Csak lépések vannak, miközben sem a ki-lépés, sem a „túl-lépés” nem történik meg. „Lépjünk be...
2016-04-13 19:59
„Nemes Nagy Ágnes költészetének kutatása nem bővelkedik könyvterjedelmű tudományos munkákban, amelyek átfogó jellegüknél fogva viszonyítási pontként, hivatkozási alapként szolg...
2015-10-24 11:16
Amennyiben napjainkban valaki nekivág, hogy mélyebben megvizsgálja a kultúra fogalmának egyfajta globális működését, egy igen izgalmas paradoxonba ütközik. Egyrészt rendre fellángol a „tömegkult...
2015-08-19 17:54
Gilles Deleuze egyik legismertebb művét Francis Bacon festészetéről írta. Magyarul alig egy éve jelent meg először Seregi Tamás nagyszerű fordításában, az Atlantisz Könyvkiadó gondozásában. Bacon k...
2014-03-08 20:08
Esztétika kulcspozícióban – ez az alapvetése, a központi gondolata Wolfgang Welsch írásainak, hiszen a szerző a „posztmodern kor változásaihoz” az esztétikán keresztül tud közelebb kerülni...
2013-12-15 21:06
 „Balkeze a fejem alatt, és jobbjával átölel engem.” (Én 2,6) Az Énekek énekének idézett sorai szépen fogalmazzák meg a kötet címlapján látható kép belső jelent...
2013-11-11 21:09
Andreas Capellanus művének sokrétűsége, változatossága, s legfőképpen ellentmondásossága számomra magának a szerelemnek a természetét jelenti. A szerelem tudománya, a csábítás műv...