Syndicate content
2017-12-21 12:42
Éppen idén ötven esztendeje, hogy De la grammatoligie címmel Franciaországban megjelent Jacques Derrida legfontosabb műve, ami egyben a 20. századi filozófia egyik legtöbbet hivatkozott munkája is. A könyvvel, ami a dekonstrukci...
2017-10-24 18:23
A Hannah Arendt életművét értelmezőknek visszatérő problémája, hogy minek tekintsük őt: filozófusnak, történésznek, politológusnak, újságírónak vagy esetleg szépírónak...
2017-09-13 20:45
  A Kérdő evidenciák című kötet Kardos András és Vajda Mihály beszélgetéseinek a szövegét tartalmazza. Ezekben a 2006-ban rögzített dialógusokban sok különböző téma felmer...
2017-07-17 14:36
A tanulmánykötet, melyet górcső alá veszek ez alkalommal, a szarvasi Pedagógiai Intézet által szervezett tudománytörténeti konferenciasorozathoz tartozik. Célja a 18-19. századi filozófia, irodalom és...
2017-06-20 10:17
A Mi a liberalizmus? című kötetbe Kis János a liberalizmusról írt munkáinak egy részét gyűjtötték egybe. Ezek az írások nagyon különböző jellegűek: vannak köztük egészen hosszú...
2016-10-25 10:05
Egy jeles gondolkodó írásaiból válogatást kiadni mindig az egyik legnehezebb feladat, mivel a kötet szerkesztőjének egymással könnyen ellentmondásba kerülő szempontok széles sorának kell megfelelnie. P...
2016-09-10 18:10
Karl Jaspers a II. világháború befejezésének évében tartott előadássorozata tavaly jelent meg magyar nyelven. A bűnösség témakörében tartott előadások az 1945/46-os tanév téli szemeszter...
2016-08-23 11:04
Nietzsche A morál genealógiájában és egyéb műveiben dolgozta ki a reaktív erők uralomra jutásának – avagy a neheztelésnek – a genealogikus történetét, kezdve a zsidó és a gör...
2016-08-05 10:04
A trauma tanulmányozása kedvelt kutatási terület napjaink kultúratudományi diskurzusában, az egyéni és kollektív traumákat és azok feldolgozási lehetőségeit vizsgálva számtalan elemző mű...
2016-07-12 11:18
Akik (hozzám hasonlóan) a kilencvenes évek elején kezdtek komolyabban érdeklődni a filozófia iránt, élénken emlékezhetnek az akkoriban fiatal angol szerző, Nigel Warburton (született 1962-ben) A filozófia vil...