Syndicate content
2015-12-16 14:52
A kortárs hazai kulturális élet egyik vissza-visszatérő kérdése a humán tudományok, leginkább a filozófia helye, értéke vagy „haszna” a társadalomban. Ezt a különböző körk...
2015-12-05 17:47
 „A test nagy értelem, sokféleség, egynemű értelemmel, háború és béke együttesen, egy akol és egy pásztor” Friedrich Nietzsche: Imígyen szóla Zarathusztra Sajó Sándor ford...
2015-11-27 23:14
Érzelemelméleti tanulmánykötetként határozzák meg a szerkesztők – Boros Gábor és Pólya Tibor – a számos tudományos szempontot (szociálpszichológiai, hermeneutikai, ontológiai, eszt...
2015-10-27 15:35
A legújabb magyar nyelven olvasható Kant-kötet a filozófus metafizikai és teológiai előadásait fogja egybe, ám annak ellenére, hogy nem egységes műről van szó, mégis bővelkedik fontos és a kanti életmű...
2015-10-17 08:13
G. K. Chesterton azzal lépett bele hatalmas lábával az angol közélet nagy tócsájába az 1905-ös londoni könyvvásáron, hogy lakonikus tömörséggel Eretnekek címmel ellátott köteté...
2015-09-28 19:53
Van egy szép mondat Jean-Luc Nancy Corpus című könyvében, ami így hangzik: „A szerelem a nyitottal való érintkezés” (23). Ebből is kitűnik, hogy a szerző a testet alapvető nyitottságában gondolja el, s ezt a nyitotts...
2015-09-06 18:01
Némileg félrevezető Miskolczy Ambrus Emil Cioran fiatalkori nézeteiről írt könyvének címe. Azt várhatja ez alapján az olvasó, hogy a szerző azt boncolgatja majd, hogy az életmű tanulmányozásakor figyelmen k...
2015-08-12 20:00
Charles Taylor a kortárs filozófia kiemelkedő alakja: művei a multikulturalizmussal, a kommunitarizmussal, a liberalizmussal kapcsolatos viták elmaradhatatlan hivatkozási alapjai. 2007-ben elnyerte a Templeton-díjat; 2008-ban a tekintélyes Kyoto-d...
2015-08-10 20:08
Kolnai Aurél sok tekintetben különös pályát futott be: galileistából katolikus gondolkodó; a pszichoanalízis teoretikusából fenomenológus; újságíróból filozófus lett....
2015-07-16 15:28
Takács Ádám könyve a szerző elmúlt években íródott tanulmányait gyűjti össze (a legrégebbi írás 2004-ből származik). A kötetben olvasható írások a fenomenológiai mozgalom...