Syndicate content
2017-07-17 14:36
A tanulmánykötet, melyet górcső alá veszek ez alkalommal, a szarvasi Pedagógiai Intézet által szervezett tudománytörténeti konferenciasorozathoz tartozik. Célja a 18-19. századi filozófia, irodalom és...
2017-06-20 10:17
A Mi a liberalizmus? című kötetbe Kis János a liberalizmusról írt munkáinak egy részét gyűjtötték egybe. Ezek az írások nagyon különböző jellegűek: vannak köztük egészen hosszú...
2016-10-25 10:05
Egy jeles gondolkodó írásaiból válogatást kiadni mindig az egyik legnehezebb feladat, mivel a kötet szerkesztőjének egymással könnyen ellentmondásba kerülő szempontok széles sorának kell megfelelnie. P...
2016-09-10 18:10
Karl Jaspers a II. világháború befejezésének évében tartott előadássorozata tavaly jelent meg magyar nyelven. A bűnösség témakörében tartott előadások az 1945/46-os tanév téli szemeszter...
2016-08-23 11:04
Nietzsche A morál genealógiájában és egyéb műveiben dolgozta ki a reaktív erők uralomra jutásának – avagy a neheztelésnek – a genealogikus történetét, kezdve a zsidó és a gör...
2016-08-05 10:04
A trauma tanulmányozása kedvelt kutatási terület napjaink kultúratudományi diskurzusában, az egyéni és kollektív traumákat és azok feldolgozási lehetőségeit vizsgálva számtalan elemző mű...
2016-07-12 11:18
Akik (hozzám hasonlóan) a kilencvenes évek elején kezdtek komolyabban érdeklődni a filozófia iránt, élénken emlékezhetnek az akkoriban fiatal angol szerző, Nigel Warburton (született 1962-ben) A filozófia vil...
2016-03-28 08:20
Azt hiszem, nekünk, akik az emberélet göröngyös útján oly gyakran elveszünk az útközben adódó teendőkben, s akikkel oly sűrűn megesik, hogy a pillanatnyi célon nem látunk túl –érjem el a...
2016-01-08 13:33
Gyenge Zoltán Kép és mítosz című monográfiája már az első oldalakon lebilincseli olvasóját, nem csupán stílusával – ami olykor mulattat, olykor felkavar –, hanem a téma újszerű...
2015-12-24 17:42
Vallásosnak lenni messze több, mint Isten létében hinni vagy a parancsai szerint élni. A valláshoz hozzátartozik a kultusz is, egy olyan gyakorlat, amelynek elszegényedése és kiüresedése sokkal látvá...