Syndicate content
2010-09-10 23:00
A fenomenológia, e több mint százéves múltra visszatekintő filozófiai tradíció művelőinek eszménye, hogy visszatérjenek ahhoz, ami a tapasztalásban eredetileg megmutatkozik számunkra. A bevett, common sense...
2010-08-23 23:00
Hogy kiknek érdemes Tőzsér János könyvét forgatniuk, ahhoz nem kell recenziók iránymutatása. Mivelhogy tankönyvről van szó, elsősorban a filozófia szakos hallgatóknak szól, mind a terjedelmet, mind a neh...
2010-06-26 23:00
Sir Karl Raimund Popper osztrák származású filozófust elsősorban nem elmefilozófiai elképzelései tették híressé. Nevét inkább a tudomány-, társadalom- és történelemfiloz...
2010-06-16 23:00
A magyar fordításirodalom régóta adós az analitikus filozófia késő klasszikus korszakának egyes alapműveivel. Máig lefordításra vár például Strawson Individuals, Quine Word and Object, Evans The Varieties of Reference című műve. Ennek fényében örvendetes, hogy rövid időn belül Bárány Tibor fordítói...
2010-06-06 23:00
Őszinte kíváncsisággal és némi félelemmel vettem kezembe Raymond Smullyan Tao hallgat című könyvét. Előbbi már-már szinte ösztönös reakció bármilyen nemű filozófiával szemben, a negatív érzés pedig abból az előítéletből származott, amit eddig tapasztaltam a keleti bölcselet nyugati importja...
2010-06-06 23:00
Magyarországon a marxizmus hegemóniája után – mihelyst lehetővé vált – hamar virágzásnak indult egy tágasabb politikai filozófiai diskurzus. Aminek nem pusztán az a jelentősége, hogy a filozófia külföldön virágzó műfaja itthon is követőkre lelhetett, hanem a rendszerváltás után...
2010-05-17 23:00
Az emberiség régi álma, hogy egyszer majd mindent megért, alfától az ómegáig. Részben a világ átfogó megértését szolgálták a mítoszok, később pedig a filozófia igyekezett a világ egészére magyarázatot adni. Edward O. Wilson könyvének törekvését a filozófia eme áramlatához kapcsolja, azaz például az...
2010-05-13 23:00
Alfred North Whitehead természetfilozófiai írása egy előadás könyvbe szedett változata, amit 1919-ben tartott, mégpedig azzal a céllal, hogy egy új elméleti fizika alapjait lefektesse. Ez az újítási szándék egy valóban korszakalkotó természetfelfogásban öltött testet. Whitehead egy új alapokon...
2010-04-20 23:00
Rendhagyó könyv Szabados Ádámé, mely a Harmat Kiadó megjelentette zsebkönyvek egyike. Nehezen kategorizálható, afféle metaforikus és csapongó esszékötet Eroszról és Yeshuáról,...
2010-02-22 00:00
„Az a szem, amely a csillagos égre tekint és megpillantja azt a se nem hasznos, se nem káros fényt, amelynek nincsen semmi közössége a Földdel és szükségleteivel, ebben a fényben saját eredetét pillantja meg. A szem égi természetű. Ezért az ember csak a szemével emelkedik túl a Földön; ezért...